Auditul & Managementul infrastructurii IT

De ce aveți nevoie de auditul de securitate IT?

Prin intermediul unui audit IT, obțineți o imagine clară a infrastructurii tehnice din compania dvs. În urma procesului de auditare, echipa tehnică întocmește un raport pe baza căruia se analizează parametrii de funcționare, precum accesul și punctele de control.

Orice implementare de soluții IT necesită în prealabil un diagnostic

Serviciile noastre includ:

  • Inventarierea infrastructurii software și hardware;
  • Managementul și monitorizarea infrastructurii IT;
  • Recomandări și soluții în îmbunătățirea infrastructurii;

 

Avantajele auditului infrastructurii IT:

  • Eliminarea limitelor de funcționare ale infrastructurii IT din compania dvs. – crește disponibilitatea, spre 100%;
  • Restricționarea accesului infrastructurii IT doar către utilizatorii autorizați sau extinderea acestuia către terțe părți;
  • Asigurarea integrității datelor și disponibilitatea acestora 24/7, precum și implementarea unor proceduri de backup și sisteme de siguranță în cazul survenirii unei erori survenite la nivelul sistemului;
  • Creșterea nivelului de securitate fizică pentru echipamentele de stocare, precum și a nivelului de securitate logică a informațiilor, în raport cu tehnologiile folosite.